PatMetheny - Improvisation#2 

【【海外の反応】PatMethenyのOrchestrionっていうギターで(自動)演奏を操る装置】の続きを読む